woensdag 21 november 2012

10 jaar Steenwijkerland

10 september 2011

10 jaar SteenwijkerlandHet was een erg drukke dag! We hadden 2 verjaardagen waar we naar toe gingen. En het ereboek van de gemeente Steenwijkerland, waarvan ik de bladzijden gekalligrafeerd heb, werd ondertekend door de drie burgemeesters. Het was erg feestelijk! Daarna traden er allerlei artiesten op in het park Rams Woerthe met aan het eind van de avond een groot vuurwerk.

It was a very busy day! We had 2 birthdays to attend. And the Book of Honour of the Community Steenwijkerland, which I had calligraphed, was signed by the three mayors. It was very festive!
After the signing many artists performed in the park Rams Woerthe, at the end of the evening there was a large fireworks.
De eerste bladzijde van het Ereboek van de Gemeente Steenwijkerland
The first page of the Book of Honour.
De tweede bladzijde
The second page
De derde bladzijde na ondertekening door de drie laatste burgemeesters van de gemeente.
The third page after signature by the last three mayors of the municipality


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen