woensdag 21 november 2012

Lintjesregen

Woensdag 25 april 2012

Deze week heb ik ook nog de bladzijde gekallligrafeerd voor het Ereboek van de gemeente Steenwijkerland. Ik kan jullie alleen het bovenste deel van de bladzijde laten zien, want de Koninklijke uitreiking van in de Orde van Oranje Nassau is vrijdag en mag ik nog niet bekend maken. Dit lijstje hieronder heb ik gevonden op Wikipedia

De onderscheidingen zijn van hoog naar laag:
  1. Ridder Grootkruis: Het ordeteken aan een grootlint over de rechterschouder alsmede een achtpuntige zilveren ster.
  2. Grootofficier: Het ordeteken aan een halslint (bij mannen) of strik (bij vrouwen), alsmede een vierpuntige zilveren ster in de vorm van een ruitvormige plaque.
  3. Commandeur: Het ordeteken aan een halslint (bij mannen) of strik (bij vrouwen).
  4. Officier: Het ordeteken aan een lint of strik waarop een rozet.
  5. Ridder: Het ordeteken aan een lint of strik.
  6. Lid: Een iets kleiner ordeteken aan een lint of strik.
Het ordeteken van de vier hoogste graden is uitgevoerd in verguld zilver, dat van de vijfde en zesde is uitgevoerd in zilver.
Het lint is oranje tussen twee strepen van Nassaus blauw, de kleuren gescheiden door een smalle witte streep.

De onderscheidingen die ik geschreven heb zijn Ridder of Lid geworden. Mijn vader heeft zijn zilveren onderscheiding nog voor 1996 ontvangen, daarna werd het veranderd zoals hierboven.

Groetjes
Aukje
This week I also callligraphed the page of the Book of Honour of the community of Steenwijkerland. I can only show you the top part of the page, for the royal ceremony of the Order of Orange Nassau will be this Friday and can't be known yet.
I found this list on Wikipedia:
The awards are from high to low:
 1. Knight Grand Cross: The insignia of a large ribbon on the right shoulder and an eight-pointed silver star.
2. Grand Officer: The insignia on a neck ribbon (in men) or bow (in women), and a four-pointed silver star in the shape of a diamond-shaped plaque.
3. Commander: The insignia on a neck ribbon (in men) or bow (in women).
4. Officer: The insignia on a ribbon or bow whereupon a rosette.
5. Knight: The insignia on a ribbon or bow.
6. Member: A slightly smaller insignia on a ribbon or bow.
The sign of the order of the four highest degrees is carried out in gold-plated silver, that of the fifth and sixth is made ​​of silver.
The ribbon is orange between two stripes of 'Nassau blue', the colors separated by a narrow white stripe.
The awards that I've written are for a Knight or a Member.
My father received his silver award in 1996, later it was changed as above.
Greetings
Aukje

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen